شنبه ٢ تیر ١٣٩٧
منابع - منایع آماری - آمار تولید
ارزش داده صنايع با فناوري پيشرفته(ميليون ريال، قيمت جاري)
ارزش افزوده صنايع با فناوري پيشرفته(ميليون ريال، قيمت جاري)
ارزش افزوده صنايع با فناوري پيشرفته (ميليون ريال، قيمت ثابت 1380)
ارزش توليدات صنايع با فناوري پيشرفته(ميليون ريال، قيمت ثابت 1380)
ارزش توليدات صنايع با فناوري پيشرفته (ميليون ريال، قيمت جاري)
نمودار مقایسه ای سهم مواد اوليه خارجي مصرفي از كل داده هاي صنعت در صنایع با فناوري پيشرفته
نمودار مقایسه ای ارزش تشكيل سرمايه در صنایع بافناوري پيشرفته
نمودار مقایسه ای تعداد کارگاه های با صنايع فناوري پيشرفته
نمودار مقایسه ای افراد شاغل در صنایع با فناوري پيشرفته


فرم ورود به سیستم
شناسه *
کلمه عبور *
کد تصویری

شما با موفقیت وارد سیستم شدید.
شناسه یا کلمه عبور نادرست است.
کد تصویری اشتباه است.