شنبه ٢ تیر ١٣٩٧
آیین نامه حمایت از ثبت پتنت و خدمات مالکیت فکری توسط شرکت های دانش بنیان
آیین نامه حمایت از ثبت پتنت و خدمات مالکیت فکری توسط شرکت های دانش بنیان
در راستای حمايت معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری از ورود محصولات شرکتهای دانش بنیان به بازارهای صادراتی جديد، بخشی از هزينه های خدمات مالکیت فکری نظیر ثبت اختراع بین الملل در بازار هدف و بررسی عدم نقض پتنت برای شرکتهای دانش بنیان پوشش داده می شود. شرکتهای دارای تائیديه دانش بنیان از معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری و حايز شرايط تعريف شده در اين آيین نامه، مشمول اين حمايت ها می باشند...
فرم ورود به سیستم
شناسه *
کلمه عبور *
کد تصویری

شما با موفقیت وارد سیستم شدید.
شناسه یا کلمه عبور نادرست است.
کد تصویری اشتباه است.